Oglašavanje na najvećoj društvenoj mreži - facebooku

Ukoliko pružate usluge i ukoliko prodajete proizvode, a krajnji kupci su Vam fizičke osobe, jedan od najboljih izbora za ulaganje u ciljani marketing su facebook oglasi i povećanje aktivnosti na društenim mrežama.
Koliko vaših prijatelja posjeduje facebook profil? A koliko prijatelja i poznanika vaših prijatelja posjeduje svoj facebook profil?
Preko 1,5 milijuna stanovnika Republike Hrvatske posjeduje vlastiti facebook profil. Njima možemo precizno promovirati oglase vaših proizvoda i usluga.