Jedinstvena usluga web dizajna, grafičkog oblikovanja, pripreme za tisak, realizacije web projekta

Naši su korisnici prepoznali prednost rada s jednom agencijom - jednim timom ljudi koji rade na projektima grafičke pripreme i dizajna. Ta prednost se manifestira u značajnoj uštedi resursa u vidu vremena i financija - umjesto opetovanog pojašnjavanja svakom novom izvođaču radova grafičkih usluga - jednom dogovoreni standardi su uvijek tu.

Korisnici su prepoznali prednosti odabira jednog tima za izvođenje svih svojih grafičkih projekata

Drago nam je čuti pohvalu za dobro obavljen posao. Još nam je draže kada nam korisnici to sami kažu, a najdraže nam je kada se to odnosi i na poboljšanje efikasnosti samom korisniku, a što u konačnici znači za korisnika: manje brige, više vremena i više novca.

Korisnici su nam se požalili da troše puno vremena i ostalih resursa u pregovorima s različitim stranama koje sudjeluju na realizaciji neke grafičke ideje.
Posvetivši nama kompletnu realizaciju grafičkih projekata, rekli su nam:
 • da su prepolovili vrijeme provedeno u komunikaciji
  između različitih izvođača radova na grafičkim uslugama, jer više ne moraju ponovno gubiti vrijeme i ponavljati istu priču različitim ljudima, objašnjavati koje su moguće, a koje nisu devijacije na vizualnim elementima, validirati svaku izrađenu pripremu, pa raditi korekcije na materijalima i slično
 • da su opušteniji kada znaju da su svi originalni radni materijali na jednom mjestu
  i kada im nešto žurno treba odraditi,  znaju gdje se javiti
 • da ostvaruju značajne uštede u realizaciji novih grafičkih projekata
  jer troše puno manje vremena na prikupljanje i organizaciju materijala za realizaciju istih
 • da je suradnja s tiskarama olakšana
  jer su svi materijali dostavljeni u tisak uvijek jednaki, u istom formatu, točnih specifikacija i slično
 • da im je drago da su svi promidžbeni materijali jednaki
  i da je njihova komunikacija jednaka uvijek, u svim medijima, prema svim korisnicima, a pridžavanje određenih standarda kvalitete ojačalo njihov brand