Održavanje web stranica

Jednom kada je web stranica postavljena i aktivna, te kada su svi sadržaji objavljeni, veliki problem s kojim se često korisnici susretnu jest održavanje web stranica.

Redovito osvježavanje sadržaja web stranice

Nemojte zaboraviti da su vaši korisnici aktivni na internetu 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, 365 dana u godini, a da vaše radno vrijeme vrlo vjerojatno nije takvo.
Nemojte zaboraviti pružiti korisne informacije, obavjestiti svoje korisnike o novitetima, promjenama i slično. Ukratko - pružite im uvijek, stalno i svugdje odgovarajuće i točne informacije na svojoj web stranici.
Iako su svi naši projekti bazirani na CMS rješenju koje svakom korisniku omogućava jednostavno i brzo ažuriranje sadržaja svoje web stranice, postoje korisnici koji zbog određenih razloga (ne mogu, ne žele, ne stignu, nema tko...) nisu u mogućnosti taj dio posla preuzeti na sebe.
Mi smo u mogućnosti taj posao odraditi za korisnika. Važno je da sa korisnikom unaprijed pripremimo sve, da se usuglasimo oko dinamike i obima osvježavanja, a vi se nakon toga možete se posvetiti svom svakodnevnom poslu bez brige o web stranici.

Priprema materijala za web stranicu

Ponekad je potrebno na odgovarajuć način urediti sadržaj web stranice i popratnih grafičkih elemenata na način koji odgovara potrebama marketinške kampanje, trenutne akcije, prezentaciji novog proizvoda i/ili usluge. Iako je to sve moguće učiniti od strane korisnika, ponekad to nije lako izvesti. Ponekad se događa da korisnik nije vičan radu s grafičkim alatima za adekvatnu pripremu fotografija i slično. Tu nastupamo mi.

Priprema sadržaja za web stranicu, prevođenje i lektoriranje

Neki korisnici žele svoje proizvode i usluge prezentirati i na stranom tržištu. U mogućnosti smo za takve korisnike u suradnji s provjerenim partnerima prevesti i osigurati ispravnost i točnost informacija koje će zasigurno ostaviti dobar dojam kod korisnika na stranom tržištu.